Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM–2019

відбудеться з 28 по 29 листопада 2019 р. в м. Харкові за підтримки Міністерства охорони
здоров’я України. Організатори конференції: Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Співорганізатори конференції:

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі ISM–2019.

Голова конференції – ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, професор, д. т. н., Нечипорук М.В.

Оргкомітет:

Висоцька О. В., професор, д. т. н., Харків, Україна
Куліш С.М., професор, к. т. н., Харків, Україна
Печерська А. І., доцент, к. т. н., Харків, Україна
Порван А. П., доцент, к. т. н., Харків, Україна
Страшненко Г. М., ст. викладач, к. т. н., Харків, Україна
Кузнецов О.С., зав. лаб., Харків, Україна.


До участі в роботі конференції запрошуються: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці в області інформаційних технологій в медицині; керівники і фахівці медичних організацій, що відповідають за впровадження інформаційних технологій в охороні здоров’я та соціальній сфері; представники замовників та розробників медичної техніки та медичних інформаційних систем.

Робочі мови конференціїукраїнська, англійська, російська.

Важливі дати

1 Остання дата подання заявки на участь у конференції 30 червня 2019 року
2

Остання дата подання доповіді

30 вересня 2019 року

3

Повідомлення про прийняття доповіді

до 15 жовтня 2019 року

4

Проведення конференції

з 28 по 29 листопада 2019 року

Авторам найкращих доповідей програмний комітет конференції може рекомендувати
доопрацювання доповідей для опублікування у вигляді статей у журналах «Клінічна
інформатика і Телемедицина» (фаховий з медичних, фармацевтичних, біологічних та
технічних наук) або «Радіоелектронні і комп’ютерні системи» (фаховий з технічних наук).

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

Адреса Оргкомітету ISM–2019:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ.
М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

вул. Чкалова, 17, 61070, Харків, Україна., кафедра 502, Тел. +38(057) 788-4806 

Координатор конференції ISM–2019: д.т.н., проф. Висоцька Олена Володимирівна, (тел.:+38(067) 572-64-18, e-mail: o.vysotska@khai.edu.).

Пройти електронну реєстрацію для участі в конференції можна за посиланням

Зареєструватися